Søren Hauge er spirituel underviser, magister i idehistorie og filosofi, forfatter til flere bøger, og spirituel coach (SoulFlow & Energipsykologi). Søren har en dyb passion for at formidle og vejlede i et intensivt samvær med andre, både i grupper og personlige sessioner. På samme måde har han en stør kærlighed for meditativ fordybelse i naturen. I sit arbejde trækker Søren Hauge blandt andet på 30 års fuldtidsarbejde med esoterisk psykologi og filosofi, men med hovedvægten på erfaringsbaseret og praktisk spiritualitet.

Jeg har tidligere talt med Søren Hauge med afsæt i hans bøger ‘SouFlow’ og ‘Elefantsprog’. Samtaler som er lanceret som podcast, og som du finder her at følge disse links:

>>> Om Elefantsprog (Oktober 2017)

>>> Om SoulFlow (Februar 2017)

Fordi Søren Hauge er en underviser, som jeg ofte vender tilbage til, var han en oplagt gæst i serien ‘Bevidste Stemmer’. Heldigvis sagde han endnu en gang ja, da jeg inviterede ham i den varme stol.

I denne podcasts deler Søren Hauge sine tanker om det at være vågen og bevidst i verden, om at være rolledefineret og de begrænsninger der ligger heri. Og han fortæller om sit møde med ørne som barn, og hvilken betydning det fik for ham i hans opvågning. Søren Hauge giver også sit bud på, hvordan vi som menneske kan styrke vores bevidsthed, i en samtidig erkendelse af, at vi ikke bør eller kan måle graden af spiritualitet.