Missona Aston er futurist, foredragsholder, rådgiver og forfatter til bogserien Happy Soul. Hun er uddannet cand.soc fra CBS og har mere end 10 års erfaring med trendforskning, konceptudvikling og strategiarbejde. Missona har arbejdet som futurist siden 2013. Først fem år i fremtidsforskningsvirksomheden Future Navigator og siden 2017 i eget regi.

Springet fra ansat til selvstændig betød, at Missona rykkede sig fra “det generelle” til “det specifikke”, dvs. fra at studere fremtiden generelt til at specialisere sig i individet – krav, kompetencer, værdier, behov, etc. hos mennesket i fremtiden. Det var også et spring, der skulle vise sig at blive ret så udfordrende. Inden for det første år røg hun ned i mulden med stress og angst, men fandt også der – i muldens gys og gru – opskriften på et autentisk lykkeligt og fremtidssikret (arbejds)liv.

Denne opskrift er sidenhen blevet omsat til “simple hacks”, og det er dem, du får, når du erhverver dig bøgerne Happy Soul – The Journal og Happy Soul – The Guidebook og deltager på Missonas workshops og kurser.

Med afsæt i disse bøger og en fælles interesse i begrebet bevidsthed lod vi samtalen flyde en varm sommerdag i Fredensborg.

Læs mere om Missona og hende virke på hjemmesiden missona.co

Velkommen til Missona – jeg håber at du vil tage godt i mod vores samtale 🙏