Martin Borgen & Thomas Bloch, Borgen&Bloch og udvikler af LederPuls.

Jeg inviterede Martin og Thomas med i min podcast om væredygtighed, fordi jeg oplever, at de kommer med nogle spændende betragtninger om det personlige lederskab. I samtalen kommer vi omkring, hvad begrebet væredygtighed betyder, hvorfor det er relevant at arbejde med sit personlige lederskab og hvad vi bør stoppe med, hvis vi ønsker et mere væredygtigt liv.

Som interviewer oplevede jeg, at vi sammen skabte et rum med plads til fælles refleksion og med plads til åben og nysgerrig undersøgelse uden fordømmelse. En tilgang som jeg håber, endnu flere har lyst til at praktisere i sin hverdag.

Om mine gæster

Martin Borgen har i en lang årrække arbejdet med salg og markedsføring, senest som VP i en international virksomhed. I 2019 mærker han et behov for at træde ud af hamsterhjulet og finde en ny sti med fokus på mere glæde og færre konflikter. En uddannelse som psykoterapeut blev vejen til et professionelt liv med glædesfyldte oplevelser forbundet med skabende kreativitet.

Thomas Bloch kommer ligeledes fra en erhvervskarriere i salg med ansvar for teknisk komplicerede løsninger i flere forskellige store danske virksomheder. Hans skifte til i dag at arbejde med lederudvikling med afsæt i blandt andet sin uddannelse som psykoterapeut har været undervejs i en årrække. Et skifte igangsat af ønsket om mere meningsfulde arbejdsdage med et større formål end månedens resultat.

Med LederPuls har Thomas og Martin fundet sammen omkring udvikling af et personligt udviklingsforløb, der styrker både ståsted og effekt som leder – gennem indsigt i ubevidst og uhensigtsmæssig adfærd.

Et forløb som er udviklet, fordi Thomas og Martin oplevede, at der var et stort behov for kurser, hvor deltagerne udvikler og træner deres menneskelige kompetencer, og ikke lærer modeller at kende, som det bliver svært at implementere efter kurset, når man rammes af drift.